Kontakt

Dane kontaktowe


 CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o.


Biuro konstrukcyjne / Produkcja narzędzi

ul. Kolejowa 311,
05-092 Łomianki,
Poland
Tel. +48 882 049 620
Fax +48 22 751 72 16

ccs@cadcamsolution.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 312 000PLN

Numer KRS 0000140396
NIP: 527-10-26-907
REGON: 011147022

 

 


  Kontakt: 
 

  Dział Handlowy   tel. +48 882 020 118     mail: ccs@cadcamsolution.pl